ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยเทศบาล 25/4 (บ้านนายดำรงค์)

พิมพ์
เขียนโดย ทต.จอมบึง    วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2020 เวลา 16:16 น.