ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 โซน02,03 เทศบาลตำบลจอมบึง 8
2 แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 โซน01,04,05 ทต.จอมบึง 6
3 แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 โซน02,03 ทต.จอมบึง 8
4 แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 โซน01,04,05 ทต.จอมบึง 12
5 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 โซน02,07,08 เทศบาลตำบลจอมบึง 10
6 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 โซน02,03 ทต.จอมบึง 7
7 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 โซน01,04,05 ทต.จอมบึง 17
8 แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 โซน06,07,08 ทต.จอมบึง 11
9 ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลจอมบึง ทต.จอมบึง 9
10 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2563 เทศบาลตำบลจอมบึง 14

Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Thai Vietnamese
 
ลิขสิทธิ์ © 2558-2564 เทศบาลตำบลจอมบึง จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3226-1310