กรุณาเลือกภาษา

Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Thai Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

ท่องเที่ยวไทย

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลจอมบึง

การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการศึกษา

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง

alt บุคลากรกองการศึกษาฯ เทศบาลตำบลจอมบึง altนายสุรพงษ์  มหาทรัพย์
นักบริหารงานการศึกษา

(รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา)

     ฝ่ายบริหารการศึกษา         ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
            

นายสุรพงษ์  มหาทรัพย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
                  


งานธุรการ   งานโรงเรียน   งานกีฬาและนันทนาการ
- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการ
 
น.ส.พัณณภัทร์  เกิดผล
นักวิชาการศึกษา
          

alt
alt
 
คุณอยู่ที่:
ลิขสิทธิ์ © 2558-2561 เทศบาลตำบลจอมบึง จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3226-1310