กรุณาเลือกภาษา

Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Thai Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

ท่องเที่ยวไทย

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลจอมบึง

การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการศึกษา

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง

alt บุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลจอมบึง alt


นายเสกสรรค์  สุฉันทบุตร
หัวหน้าฝ่ายบริหารสาธารณสุข

(รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ)

     ฝ่ายบริหารสาธารณสุข                  ฝ่ายบริการสาธารณสุข
                         
- -
- -
                                   

นางจันทรวดี จันทร
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข


งานธุรการ งานสุขาภิบาล
อนามัยสิ่งแวดล้อม
งานรักษาความสะอาด   งานสัตวแพทย์
นางศิริขวัญ พิณทิพย์
เจ้าพนักงานธุรการ
           

alt
alt
 
คุณอยู่ที่:
ลิขสิทธิ์ © 2558-2561 เทศบาลตำบลจอมบึง จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3226-1310