กรุณาเลือกภาษา

Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Thai Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

ท่องเที่ยวไทย

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลจอมบึง

การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการศึกษา

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง

alt บุคลากรกองช่าง เทศบาลตำบลจอมบึง altนายวิชัย  ตั้งธนวรารัตน์
ผู้อำนวยการกองช่าง


  ฝ่ายการโยธา     ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
งานสาธารณูปโภค   งานจัดสถานที่
และงานไฟฟ้าสาธารณะ
  งานธุรการ
จ.ส.ท.พงศ์ธร แสงดี
นายช่างโยธา
                alt

alt
 
คุณอยู่ที่:
ลิขสิทธิ์ © 2558-2561 เทศบาลตำบลจอมบึง จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3226-1310