alt บุคลากรกองช่าง เทศบาลตำบลจอมบึง altนายวิชัย  ตั้งธนวรารัตน์
ผู้อำนวยการกองช่าง


  ฝ่ายการโยธา     ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
งานสาธารณูปโภค   งานจัดสถานที่
และงานไฟฟ้าสาธารณะ
  งานธุรการ
จ.ส.ท.พงศ์ธร แสงดี
นายช่างโยธา
                alt

alt

Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Thai Vietnamese
 
ลิขสิทธิ์ © 2558-2564 เทศบาลตำบลจอมบึง จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3226-1310