กรุณาเลือกภาษา

Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Thai Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

ท่องเที่ยวไทย

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้
alt บุคลากรกองคลัง เทศบาลตำบลจอมบึง altนางชนิกานต์  รุขโยชน์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง)

             ฝ่ายบริหารงานคลัง                                             ฝ่ายพัฒนารายได้
                    
นางชนิกานต์ รุขโยชน์
หัวหน้าฝ่าย
บริหารงานคลัง
                                    
- -
หัวหน้าฝ่าย
พัฒนารายได้

งานการเงิน
และบัญชี
งานทะเบียนทรัพย์สิน
และพัสดุ
งานธุรการ   งานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้
นางบุษกร  ศิวรัตน์
นักวิชาการคลัง
 
น.ส.วารินทร์ แป้งอ่อน
เจ้าพนักงานธุรการ
     
 
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
       
นางวนิดา ถิ่นมธุรส
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
น.ส.เพ็ญประภา ติปปคุปต์
เจ้าหน้าที่พัสดุ
   
น.ส.กรรณิกา ทุวิลา
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

alt
alt
 
คุณอยู่ที่:
ลิขสิทธิ์ © 2558-2561 เทศบาลตำบลจอมบึง จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3226-1310