กรุณาเลือกภาษา

Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Thai Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

ท่องเที่ยวไทย

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลจอมบึง

การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการศึกษา

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง

alt บุคลากรสำนักปลัดเทศบาลตำบลจอมบึง altนายศักดา  สินธิ์ภมร
ปลัดเทศบาลตำบลจอมบึง

(รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล)


ฝ่ายอำนวยการ   ฝ่ายปกครอง
นางจิณห์นภักดิ์  เลิศวัลภาชัย
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
                       
น.ส.ดวงนภา  คำภา
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

งานนิติกร งานการเจ้าหน้าที่   งานป้องกันฯ งานทะเบียนราษฎร์
น.ส.ขนิษฐา ปานสุวรรณ
นิติกร
น.ส.มนัญญา ดวงปิ่นคำ
บุคลากร
     
จ.อ.จิรวัฒน์ ลิ้วห้อง
เจ้าหนักงานป้องกันฯ
ว่าง
เจ้าพนักงานทะเบียน
     
จ.ส.อ.สมชาย ไม้วิลัย
เจ้าหนักงานป้องกันฯ
 
         
งานธุรการ งานวิเคราะห์นโยบายฯ     งานรักษาความสงบฯ
นางสมหญิง จันตรี
เจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.รัชนีกร มิตรสุภาพ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
   
นายรักษ์  สวัสดี
เจ้าหน้าที่เทศกิจ
น.ส.ยมนา ดอนมะไฟ
เจ้าพนักงานธุรการ
       alt

alt
 
คุณอยู่ที่:
ลิขสิทธิ์ © 2558-2561 เทศบาลตำบลจอมบึง จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3226-1310