กรุณาเลือกภาษา

Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Thai Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

ท่องเที่ยวไทย

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้
สภาเทศบาลตำบลจอมบึง
นายชำนาญ  ศรัทธาผล
ประธานสภาเทศบาลตำบลจอมบึงนางศนิ  ศรีจันทร์เฟื้อ
รองประธานสภาเทศบาลจอมบึง


สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมบึง

นายชำนาญ  ศรัทธาผล
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
นางศนิ  ศรีจันทร์เฟื้อ
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
นายถวิล  เปลี่ยนจิตต์
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
นายพล  ทองจีน
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
นายสนั่น  คารมชิต
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
นายอาจ  จันทร์เพ็ชร
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
นายเฉลียว   จิตรดำรงค์
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
นางสาวปราณี  จักรเวช
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
นายเกิด  ทรัพย์เลิศ
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
นางนุชจรีย์   โดรณ
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
นางสายพิณ  รสชุ่ม
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
นายสมาน  พรหมน้อย
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 
คุณอยู่ที่:
ลิขสิทธิ์ © 2558-2561 เทศบาลตำบลจอมบึง จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3226-1310