กรุณาเลือกภาษา

Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Thai Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

ท่องเที่ยวไทย

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลจอมบึง

การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการศึกษา

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง

สภาเทศบาลตำบลจอมบึง
นายชำนาญ  ศรัทธาผล
ประธานสภาเทศบาลตำบลจอมบึงนางศนิ  ศรีจันทร์เฟื้อ
รองประธานสภาเทศบาลจอมบึง


สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมบึง

นายชำนาญ  ศรัทธาผล
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
นางศนิ  ศรีจันทร์เฟื้อ
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
นายถวิล  เปลี่ยนจิตต์
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
นายพล  ทองจีน
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
นายสนั่น  คารมชิต
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
นายอาจ  จันทร์เพ็ชร
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
นายเฉลียว   จิตรดำรงค์
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
นางสาวปราณี  จักรเวช
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
นายเกิด  ทรัพย์เลิศ
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
นางนุชจรีย์   โดรณ
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
นางสายพิณ  รสชุ่ม
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
นายสมาน  พรหมน้อย
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 
คุณอยู่ที่:
ลิขสิทธิ์ © 2558-2561 เทศบาลตำบลจอมบึง จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3226-1310