กรุณาเลือกภาษา

Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Thai Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

ท่องเที่ยวไทย

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลจอมบึง

การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการศึกษา

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลจอมบึงนายสมบูรณ์  เทพสวัสดิ์
นายกเทศมนตรีตำบลจอมบึง


นายเชาวลิต  กาประโคน
รองนายกเทศมนตรี
นายวีระ  ศรีทอง
รองนายกเทศมนตรี
นางสาววิไล  พงษ์เสาร์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายวรนพ  เกิดทวี
ที่ปรีกษานายกเทศมนตรี 
คุณอยู่ที่:
ลิขสิทธิ์ © 2558-2561 เทศบาลตำบลจอมบึง จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3226-1310