กรุณาเลือกภาษา

Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Thai Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

ท่องเที่ยวไทย

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลจอมบึง

การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการศึกษา

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง

การท่องเที่ยว เทศบาลตำบลจอมบึง

     ถ้ำจอมพล เดิมมีชื่อว่า “ถ้ำมุจลินทร์” เมื่อ พ.ศ. 2438 (ร.ศ.114) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถได้เสด็จประพาสถ้ำมุจลินท์ ทรงจินตนาการไปว่าหินย้อย “ผาวิจิตร” เหมือนกับริ้วไหมอินทรธนูบนบ่าของท่านจอมพลสมัยก่อน จึงพระราชทานนามให้ใหม่ว่า ถ้ำจอมพล

     24 มกราคม 2457 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสถ้ำจอมพล เมื่อคราวทรงนำพลเสือป่ามาซ้อมรบบริเวณนี้

     1 มิถุนายน 2499 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์ เสด็จประพาสถ้ำจอมพล ทั้งสามพระองค์ทรงปลูกต้นสัก กัลปพฤกษ์ และนนทรี ไว้เป็นที่ระลึก

     21 กรกฎาคม 2520 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จประพาสถ้ำจอมพล และเสวยพระกระยาหารกลางวัน ที่สวนรุกขชาติถ้ำจอมพล เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินวางศิลาฤกษ์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

     ถ้ำจอมพล กว้าง 30 ม. ยาว 240 ม. สูง 25 ม. บันได 57 ขั้น

     ถ้ำจอมพลอยู่ห่างจากถ้ำเขาบินไป 11 กิโลเมตร ใกลักับมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมความ สวยงามของหินงอกหินย้อยภายในถ้ำ ซึ่งมีไฟส่องตามจุดสวยงามต่างๆ และเดินชมได้สะดวก และยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ซึ่งมีงานฉลองเป็นประจำทุกปีในหน้า แล้ง เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 10 บาท เด็ก 5 บาท


 

หน่วยงานภาครัฐ
QR Code
เทศบาลตำบลจอมบึง
คุณอยู่ที่:
ลิขสิทธิ์ © 2558-2561 เทศบาลตำบลจอมบึง จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3226-1310