กรุณาเลือกภาษา

Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Thai Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ








ดาวน์โหลดแนะนำ





ท่องเที่ยวไทย

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

การท่องเที่ยว เทศบาลตำบลจอมบึง





     ถ้ำจอมพล เดิมมีชื่อว่า “ถ้ำมุจลินทร์” เมื่อ พ.ศ. 2438 (ร.ศ.114) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถได้เสด็จประพาสถ้ำมุจลินท์ ทรงจินตนาการไปว่าหินย้อย “ผาวิจิตร” เหมือนกับริ้วไหมอินทรธนูบนบ่าของท่านจอมพลสมัยก่อน จึงพระราชทานนามให้ใหม่ว่า ถ้ำจอมพล

     24 มกราคม 2457 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสถ้ำจอมพล เมื่อคราวทรงนำพลเสือป่ามาซ้อมรบบริเวณนี้

     1 มิถุนายน 2499 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์ เสด็จประพาสถ้ำจอมพล ทั้งสามพระองค์ทรงปลูกต้นสัก กัลปพฤกษ์ และนนทรี ไว้เป็นที่ระลึก

     21 กรกฎาคม 2520 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จประพาสถ้ำจอมพล และเสวยพระกระยาหารกลางวัน ที่สวนรุกขชาติถ้ำจอมพล เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินวางศิลาฤกษ์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

     ถ้ำจอมพล กว้าง 30 ม. ยาว 240 ม. สูง 25 ม. บันได 57 ขั้น

     ถ้ำจอมพลอยู่ห่างจากถ้ำเขาบินไป 11 กิโลเมตร ใกลักับมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมความ สวยงามของหินงอกหินย้อยภายในถ้ำ ซึ่งมีไฟส่องตามจุดสวยงามต่างๆ และเดินชมได้สะดวก และยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ซึ่งมีงานฉลองเป็นประจำทุกปีในหน้า แล้ง เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 10 บาท เด็ก 5 บาท










 

หน่วยงานภาครัฐ












QR Code
เทศบาลตำบลจอมบึง
คุณอยู่ที่:




ลิขสิทธิ์ © 2558-2561 เทศบาลตำบลจอมบึง จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3226-1310