กรุณาเลือกภาษา

Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Thai Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ








ดาวน์โหลดแนะนำ





ท่องเที่ยวไทย

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลจอมบึง

การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการศึกษา

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ทต.จอมบึง    วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2016 เวลา 13:08 น.

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562

 

หน่วยงานภาครัฐ












QR Code
เทศบาลตำบลจอมบึง
คุณอยู่ที่:




ลิขสิทธิ์ © 2558-2561 เทศบาลตำบลจอมบึง จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3226-1310